• Banovići, Grab potok bb

post-image

SPORAZUM O SARADNJI SA U.G. SLUŽBA TRAGANJA I SPAŠAVANJA

JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići je sa Udruženjem građana "Služba traganja i spašavanja" Banovići potpisala Sporazum o saradnji radi postizanja zajedničkog interesa na području djelovanja, a koji ima za cilj stvaranje pretpostavki za ambijent razvijanja turizma i spremnosti na brze akcije djelovanja u vanrednim okolnostima u cilju spašavanja ljudskih života i materijalnih sredstava na području ZP Konjuh. U narednom periodu planirane su zajedničke edukacije, obuke i vježbe.