Hidrološke vrijednosti

Hidrološke vrijednosti:

  • Planinska izvorišta čiste vode
  • Izvorište “Muška voda”
  • Prirodna planinska jezerca
  • Vodene sesije (vodopadi i skakavci)
  • Atraktivnost vodotoka (Drinjača i Oskova sa pritokama)
  • Izvorni dolinski pejzaži i pejzaži riječnih korita

Hidrološke karakteristike

Dominantni vodotoci na ovom području su rijeke Drinjača i Oskova. Oba vodotoka nastaju na površini predmetnog obuhvata, spajanjem manjih vodenih tokova. Specifičnost ovog područja jeste upravo činjenica da se područje Zaštićenog pejzaža “Konjuh” prostire na dva riječna sliva, i to sliv rijeke Oskove i sliv rijeke Drinjače. Naime, u hidrografskom pogledu, Zaštićeni pejzaž obuhvata u svom sjevernom dijelu slivno područje rijeke Oskove i slivno područje Velike Zlače, a u južnom dijelu slivno područje rijeke Drinjače – gornji dio sliva rijeke Drinjače i slivno područje Krabanje. Na području Zaštićenog pejzaža “Konjuh”, egzistira i jedino prirodno jezero i to Paučko jezero, koje se nalazi na koti 711 m. Njegova površina iznosi 0,44 km2. U obuhvatu Zaštićenog pejzaža nalaze se kaptirana vrela Studešnice i Krabašnice koja se koriste za vodosnabdijevanje Banovića, vrelo Muške vode, zatim vrela Gluha Bukovica i Starička Rijeka kaptirana u svrhu vodosnabdijevanja Kladnja i Brateljevića. Pored pomenutih, na teritoriji Zaštićenog pejzaža evidentirana su, ali neispitana mnoga izvorišta. Neka od njih su na lokalitetu Mačkovac, Zlaća, Zobik, na prevoju Čemerika i lokalitetu Sarino Korito, zatim u blizini naselja Tuholj, Pauč, Brateljevići i Hotani.