- O nama -

Javna ustanova Zaštićeni pejzaž Konjuh

Javna ustanova Zaštićeni pejzaž “Konjuh” osnovana je u aprilu 2011. godine, Zakonom o osnivanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh”, a otpočela je sa radom 2012. godine.

Zadaća Ustanove je da obavlja djelatnost upravljanja Zaštićenim pejzažom “Konjuh” , odnosno da vodi aktivnu brigu o svim njegovim vrijednostima u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog i unaprijeđenog načina korištenja prirodnih dobara, te da nadzire sprovođenje svih dozvoljenih djelatnosti u prostoru zaštite, kontroliše ispunjavanje uslova i mjera zaštite prirode i insistira na njihovom provođenju na cijelom području.